Strona głównaO nasProgramyGaleriaKontakt1% i Dotacje
 

Fundacja Międzynarodowa Inicjatywa Humanitarna jest organizacją pożytku publicznego.

Główne cele Fundacji to:

- propagowanie inicjatyw pomocy humanitarnej i działalności charytatywnej  
- pomoc dzieciom chorym, zaniedbanym, bezdomnym i osieroconym  
- organizowanie pomocy w sytuacjach wyjątkowych  
- pomoc niepełnosprawnym, uchodźcom, ofiarom konfliktów i sytuacji wyjątkowych oraz osobom potrzebującym szczególnej pomocy socjalnej

W latach 2001-2004 Fundacja prowadziła programy na Kaukazie Północnym dotyczące opieki medycznej, pomocy w sytuacjach wyjątkowych i ochrony praw ludności cywilnej. Programy te Fundacja realizowała we współpracy z francuską organizacją pozarządową SPF, dzięki finansowaniu MSZ Szwajcarii oraz Biura ds. Pomocy Humanitarnej Komisji Europejskiej (ECHO).

Obecnie naszą główną działalnością jest organizowanie pomocy i szukanie trwałych rozwiązań dla osób, które uciekły do Polski z obszarów objętych konfliktami zbrojnymi. W 2009 roku dzięki współfinansowaniu Fundacji im. Stefana Batorego przeprowadziliśmy monitoring dostępu do pomocy medycznej i psychologicznej kobiet w ciąży, matek, dzieci oraz ofiar tortur i urazów wojennych w ośrodkach dla osób ubiegających się o status uchodźcy w Polsce.

Naszym głównym celem w nadchodzącym roku jest zorganizowanie centrum interwencji i pomocy psychologicznej dla osób oczekujących na status uchodźcy oraz tych, którzy są już po procedurze i chcą mieszkać w Polsce.